Logo

Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
ul. Zakładowa 1, 47-100 Strzelce Opolskie
NIP 756-17-49-503
REGON 531419624


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


SEKRETARIAT

tel. - +48 77 4049900
fax -  +48 77 4049927
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kontakt z sekretariatem tylko w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 1400 do 1600

 

STANOWISKO KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO

tel. - +48 77 4049903
fax -  +48 77 4049910
e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kontakt ze stanowiskiem kierowania - całodobowo
 

OFICER PRASOWY

mł. bryg. Piotr Zdziechowski
tel. kom. +48 502715647
tel. +48 77 4049912
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA

tel. +48 77 4049921 - świetlica zmiany służbowej JRG;


KOMENDA POWIATOWA PSP - kontakty indywidualne

Kierownictwo

mł. bryg. Damian Glik - komendant powiatowy PSP
tel. +48 77 4049900, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

mł. bryg. Paweł Poliwoda - z-ca komendanta powiatowego PSP
tel. +48 77 4049902,

Wydział operacyjny

bryg. Joanna Badowska - Ghanem- naczelnik wydziału
tel. +48 77 4049911, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

kpt. Bartłomiej Baniak - starszy specjalista
tel. +48 77 4049908, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Stanowisko ds. kwatermistrzowskich

Wojciech Kmiecik - st. inspektor
tel. +48 77 4049915, e-mail: 

Sekcja finansów

kpt. Alina Czarnocka - główna księgowa
tel. +48 77 4049916, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Elżbieta Turłowicz - st. inspektor
te. +48 77 4049917,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych

mł. bryg. Marek Wójcik - st. specjalista
tel. +48 77 4049913, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Stanowisko ds. kadrowych

mł. asp. Urszula Wiatrowska - st. inspektor
tel. +48 77 4049926, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Stanowisko ds. organizacyjnych

mgr Daria Kaczmarczyk - st. technik
tel. +45 77 4049900, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Jednostka ratowniczo-gaśnicza

mł. bryg. Piotr Zdziechowski - dowódca
tel. +48 77 4049912, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

kpt. Mateusz Nieświec - zastępca dowódcy
tel. +48 77 4049912, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Zmiana 1

kpt. Sławomir Wasik - dowódca zmiany
tel. +48 77 4049920, + 48 77 4049921, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

st. asp. Tomasz Wdowik - dowódca zastępu
tel. +48 77 4049920, +48 77 4049921, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

asp. Grzegorz Duda - dowódca zastępu
tel. +48 77 4049920, +48 77 4049921, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

mł. kpt. Mateusz Brzoza - dowódca zastępu 
tel. +48 77 4049920, +48 77 4049921, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Zmiana 2

st. kpt. Leszek Zabłocki - dowódca zmiany
tel. +48 77 4049920+48 77 4049921, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

asp. Mateusz Prubant - dowódca zastępu
tel. +48 77 4049920, +48 77 4049921, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Zmiana 3

st. kpt. Janusz Charczenko - dowódca zmiany
tel. +48 77 4049920, + 48 77 4049921, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

st. asp. Krzysztof Lewecki - z-ca dowódcy zmiany
tel. +48 77 4049920, +48 77 4049921, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

asp. Maciej Polak - dowódca zastępu
tel. +48 77 4049920, +48 77 4049921, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


SKARGI I WNIOSKI

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem:

1. Komendant Powiatowy Państwowej  Straży Pożarnej, a w przypadku jego nieobecności –
zastępca Komendanta Powiatowego PSP

w każdy czwartek w godz. 14.00 – 16.00

2. Starszy technik ds. organizacyjnych Daria Kaczmarczyk -

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 Skargi/wnioski można składać:

 1. Listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, ul. Zakładowa 1, 45-100 Strzelce Opolskie

2. Faxem na nr 77 404 99 27

3. Ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się ze starszym technikiem ds. organizacyjnych pod nr tel. 77 404 99 00.

 WAŻNE!!!

Skargi i wnioski nie można składać telefonicznie.

 Skarga/wniosek powinny zawierać:

1. Imię i nazwisko wnoszącego;

2. Dokładny adres do korespondencji.

 Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek w godz. 14.00 – 16.00
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1


Dodatkowe informacje