Logo

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze - wrzesień 2017

    Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w zmianowym rozkładzie czasu służby w JRG w Strzelcach Opolskich.

 Szczegóły  poniżej w załączniku.

1. Treść ogłoszenia.

2. Oświadczenie o niekaralności.

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie o danych osobowych.

Dodatkowe informacje