Logo

Zaświadczenie

Uzyskanie zaświadczenia o zdarzeniu wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

  1. Wypełnionego wniosku o wydanie zaświadczenia - wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej KP PSP w Strzelcach Opolskich w zakładce „Informacje i porady” lub w sekretariacie komendy.

  2. Potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

    Opłaty skarbowej należy dokonać w kasie lub na właściwe do opłat skarbowych konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

    Ponieważ wysokość opłaty skarbowej może ulegać zmianom, należy wyraźnie zaznaczyć kasjerowi, że dokonujemy opłaty skarbowej „za wydanie zaświadczenia”.

    W przypadku wpłaty bezpośrednio na konto urzędu, należy uprzednio uzyskać informację o wysokości aktualnie obowiązującej stawki opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia..

    Informujemy, że nie ma możliwości uiszczenia opłaty skarbowej w Komendzie Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich.

Wypełniony wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą ) do Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Zakładowa 1.

Zaświadczenia wydawane są z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 ze zmianami) i tylko dla zdarzeń, do których jednostki ochrony przeciwpożarowej były dysponowane przez stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich.

 

Opłaty skarbowe związane z wydawaniem zaświadczeń reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330). Ustawa uwzględnia także szczególne przypadki zwolnienia osób i instytucji z opłaty skarbowej.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Dodatkowe informacje