Logo

Informacja z działalności ZEiRP

Informacja w sprawie działalności ZEiRP  RP – ZW w Opolu na II półrocze 2014 roku.

 

1. Wojewódzkie Spotkanie Weteranów Służby Pożarniczej Województwa Opolskiego odbędzie się w dniu  9 września 2014 roku  o godz.13 00 w restauracji na Zamku w Otmuchowie. Zgłoszenia chętnych do udziału w spotkaniu  proszę zgłaszać  do dnia 22 sierpnia 2014 roku pod numerem telefonu 77 404 99 00. Odpłatność od osoby uczestniczącej w spotkaniu wynosi 30 zł.

 

2. W dniu 27 września 2014r w Strzeleczkach na zbiorniku wodnym organizowane są   XII Mistrzostwa Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Województwa Opolskiego w Wędkarstwie. Organizatorem imprezy jest Zarząd Koła nr 5 w Krapkowicach oraz ZW w Opolu. Zgłoszenia chętnych do udziału  proszę zgłaszać do dnia 10 września 2014r.,  pod numerem telefonu 77 404 99 00.

 

4. W dniu 28 września 2014r.  organizowana jest 1-dniowa wycieczka do Sanktuarium Królowej Narodu Polskiego na Jasną Górę oraz  Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej do msc. Gidle k/Radomska.

 

5. W listopadzie 2014 roku  zorganizowane zostaną I Mistrzostwa Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Województwa Opolskiego w Szachach.

 

6. Możliwość skorzystania z oferty ubezpieczeniowej Allianz Rodzina -”Ubezpieczenie EMERYT 2014-STRAŻ POŻARNA”.  Prezydium ZG ZEiRP RP zwraca się  z prośbą,  aby w 2014 roku do ubezpieczenia przystąpiło  od 10 do 15 emerytów w wieku do 69 lat z każdego z województw.

 

Pozostałe informacje dotyczące organizacji uroczystości przez ZEiRP RP  w Opolu oraz zapisy pod numerem telefonu 77 404 99 00.

Burze, hragany, wiatr i nawałnice

Burze, intensywne opady deszczu oraz huraganowy wiatr są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują
z różną siłą. To zjawiska, które szybko się przemieszczają.
Pamiętaj, żywioł zawsze jest niebezpieczny!

Czy TY i TWOJA RODZINA jesteście bezpieczni?

Pamiętaj!!! Porażenie piorunem najczęściej kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Wyładowanie atmosferyczne może spowodować pożar, uszkodzenie budynku lub spalenie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenie wszystkich włączonych do niej urządzeń, np. telewizora, komputera itp.

1. Słuchaj aktualnych prognoz pogody w środkach masowego przekazu – zawierają one ostrzeżenia przed groźnymi zjawiskami pogodowymi;
2. Usuń z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Pamiętaj, że mogą one stworzyć niepotrzebne zagrożenie dla Ciebie, Twoich bliskich i osób postronnych;
3. Zamknij okna i drzwi;
4. W miarę możliwości wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe;
5. Nie planuj wycieczek w góry, nie wychodź z domu, np. na zakupy;
6. Zabezpiecz minimalny zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych lekarstw;
7. Sprawdź czy masz pod ręką oświetlenie awaryjne (np. latarkę) oraz naładowany telefon komórkowy;
8. Nie obserwuj niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W czasie nawałnicy nie podchodź do okien i drzwi;
9. Jeżeli jesteś w budynku, w centrum huraganowego wiatru lub trąby powietrznej, usiądź pod ścianą nośną, z daleka od okien i drzwi, najlepiej na najniższej kondygnacji, np. w piwnicy;
10. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą cię podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuuj jazdy (zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego schronienia);
11. Nie zatrzymuj się, nie parkuj samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętaj, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu;
12. Bezwzględnie nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi i tak lekkimi konstrukcjami, jak wiaty autobusowe i tramwajowe;
13. Nawałnicę najlepiej przeczekać w budynku;
14. Unikaj otwartej przestrzeni. Jeżeli nie masz możliwości schronienia się przed burzą lub huraganem, to najlepiej wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół) – podczas huraganu schroń się w nim, podczas burzy nie siadaj, nie kładź się na ziemi – przykucnij;
15. Odsuń się od metalowych przedmiotów i nie dotykaj ich.

Jeśli jesteś nad wodą:
1. Wyjdź z wody;
2. Opuść żaglówkę, łódź, ponton, rower wodny, kajak itp. Przycumuj je do brzegu;
3. Pamiętaj, że podczas silnego wiatru nie wolno przebywać w żaglówce, pod jej pokładem. W przypadku wywrócenia się łodzi ryzykujemy życiem.

Najlepiej, podczas burzy i huraganu, nie przebywaj nad wodą.

Gdy jedziesz samochodem:
1. Zmniejsz prędkość jazdy i miej świadomość, że gdy wyjeżdżasz z zalesionego lub zabudowanego terenu, gwałtowny podmuch wiatru może spowodować utratę panowania nad samochodem i doprowadzić do wypadku;
2. Najlepiej, jeśli możesz, zatrzymaj się na poboczu (włącz światła awaryjne) lub na najbliższym parkingu. Jeśli zaskoczy cię burza, a nie możesz się schronić w budynku, to zostań w odpowiednio zaparkowanym pojeździe;
3. Nie zatrzymuj się pod słupami i liniami energetycznymi oraz pod drzewami. Złamana gałąź lub drzewo może przygnieść samochód i osoby w nim przebywające.

Podczas burzy, poza budynkiem, nie używaj telefonu komórkowego!

Pamiętaj, że chwilowa poprawa pogody oraz cisza nie oznaczają, że jest bezpiecznie. Przed wyjściem upewnij się, jaka jest sytuacja.

Opracowano w Wydziale Informacji i Promocji KG PSP

Wypalanie traw i nieużytków niedozwolone

         Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni. Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny.

Wypalanie traw i nieużytków niedozwolone, określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

 • rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

 • korzystania z otwartego płomienia,

 • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

 Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 Opracowanie: st. kpt. Katarzyna Boguszewska, Wydział Informacji i Promocji KG PSP

Opublikował: st. kpt. Piotr Zdziechowski

Zaświadczenie

Uzyskanie zaświadczenia o zdarzeniu wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Wypełnionego wniosku o wydanie zaświadczenia - wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej KP PSP w Strzelcach Opolskich w zakładce „Informacje i porady” lub w sekretariacie komendy.

 2. Potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.

  Opłaty skarbowej należy dokonać w kasie lub na właściwe do opłat skarbowych konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

  Ponieważ wysokość opłaty skarbowej może ulegać zmianom, należy wyraźnie zaznaczyć kasjerowi, że dokonujemy opłaty skarbowej „za wydanie zaświadczenia”.

  W przypadku wpłaty bezpośrednio na konto urzędu, należy uprzednio uzyskać informację o wysokości aktualnie obowiązującej stawki opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia..

  Informujemy, że nie ma możliwości uiszczenia opłaty skarbowej w Komendzie Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich.

Wypełniony wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą ) do Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Zakładowa 1.

Zaświadczenia wydawane są z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 ze zmianami) i tylko dla zdarzeń, do których jednostki ochrony przeciwpożarowej były dysponowane przez stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich.

 

Opłaty skarbowe związane z wydawaniem zaświadczeń reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330). Ustawa uwzględnia także szczególne przypadki zwolnienia osób i instytucji z opłaty skarbowej.

  Wniosek o wydanie zaświadczenia.

CZAD - CICHY ZABÓJCA!!!

Zima to okres intensywnego użytkowania wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczych, które niejednokrotnie w połączeniu z prowizorycznymi rozwiązaniami znacząco wpływają na wzrost zagrożenia pożarowego w domowych zaciszach oraz równie groźnych zatruć TLENKIEM WĘGLA, potocznie zwanym CZADEM.

Aby ustrzec się przed śmiertelnym żniwem tego cichego zabójcy, warto zapoznać się z podstawowymi zasadami korzystania ze źródeł ciepła w naszych domach oraz jakie objawy naszego organizmu powinny dać nam sygnał do zaalarmowania służb ratowniczych.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy link, pod którym mogą Państwo uzyskać najważniejsze informacje na temat tlenku węgla i sposobów, jak można ustrzec się przed zatruciem czadem.

"Nie dla czadu" - link do strony Komendy Głównej PSP

Dodatkowe informacje